Teamontwikkeling

Inzicht geven in gedrag en competenties van medewerkers en de (gewenste) bedrijfscultuur. En vraagstukken over teamontwikkelingen, coaching en de selectie van de juiste medewerkers.

Een goed functionerend team is een voorwaarde om op effectieve wijze vorm te kunnen geven aan het gekozen beleid. Bepalende factoren zijn daarbij of er goed wordt samengewerkt en of de benodigde competenties in het team aanwezig zijn. RendeMentors helpt u om een goed beeld van uw team te krijgen. Zo ziet u meteen of (en waar) er gaten vallen. Van alle teamrollen maken we een profiel en deze vergelijken we met de individuele analyses van elk lid van uw team. Daarmee wordt zichtbaar of er nog competenties missen en kan worden bepaald op welke wijze dit kan worden opgelost. RendeMentors zorgt voor concrete en heldere inzichten waardoor u als team een gezamenlijke taal gaat spreken, doelgericht aan de slag gaat en start met de juiste opstelling waardoor u klaar bent voor de competitie.

Door alle medewerkers van het team in kaart te brengen en de uitkomsten (op hoofdlijnen) met elkaar te delen ontstaat ook inzicht in de achtergronden van elkaars functioneren. Dit opent de weg naar een meer open cultuur en communicatie. Conflicten worden vroegtijdig bespreekbaar en het team functioneert effectiever.

Naast het in kaart brengen van het gedrag en de competenties van uw medewerkers, ondersteunt RendeMentors u ook bij uw vraagstukken over coaching en de selectie van de juiste medewerkers. Want het juiste personeel is essentieel voor een organisatie. Het zoeken en vinden van de juiste medewerkers wordt steeds makkelijker door de toegang tot internet. Maar hoe weet u nu of die ene kandidaat echt over de juiste competenties beschikt? En past die persoon wel bij de cultuur van de organisatie? Verkeerde keuzes op het gebied van werving en selectie kunnen u veel geld kosten.

 

Diensten