Vragen over Rendementors? Bel met: 050 230 8323

Cultuur analyse

Cultuuranalyse

De bedrijfscultuur is het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen in een organisatie.

Organisaties geven veel geld uit aan automatisering, aan nieuwe systemen of aan Lean Six Sigma: processen moeten verbeterd worden. Op zich prima, maar of die investeringen wat opleveren hangt af van de medewerkers: gaan zij dingen echt anders doen? Zonder ander gedrag geen ander resultaat. En daar schort het vaak aan. Het succes van veranderingen hangt veelal af van de bedrijfscultuur.

RendeMentors helpt organisaties inzicht te krijgen in de aanwezige en/of gewenste bedrijfscultuur, waardoor veranderingsprocessen veel beter zullen aanslaan en de gedane investeringen ook het gewenste resultaat opleveren.

Voorbeelden waarbij de bedrijfscultuur in kaart wordt gebracht zijn:

  • Bij selectie van personeel: door het cultuurprofiel te vergelijken met het gedragsprofiel van een medewerker of een groep medewerkers kan worden bepaald of iemand bij (de cultuur van) een organisatie past.
  • Door twee cultuurprofielen te vergelijken kan worden bepaald in hoeverre twee organisaties bij elkaar passen en welke aandachtspunten er zijn bij samenwerking of samenvoeging.
  • Door het huidige cultuurprofiel te vergelijken met het gewenste cultuurprofiel kan bepaald worden op welke elementen er veranderingen nodig zijn. Tevens geeft dit een maat voor de moeilijkheidsgraad en haalbaarheid van de beoogde verandering.
  • RendeMentors geeft inzicht in welk leiderschap en managementrollen er nodig zijn om een cultuuromslag te bewerkstelligen.

Bel ons op:050 230 8323

Of vul uw telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

LinkedIn

Daniel Bies

Daniel Bies

Owner at RendeMentors BV
Ga naar LinkedIn